ÄLDRE PROJEKT

Bostäder

vinterdagen arkitekter
vinterdagen arkitekter uppsala

Handel/Restaurang

johnny berg vinterdagen arkitekter
arkitekter uppsala vinterdagen

Hotell


Idrott/Fritid

vinterdagen arkitekter
vinterdagen arkitekter
studenternas uppsala vinterdagen arkitekter

Industri


Inredning

johnny berg vinterdagen arkitekter

Kontor

vinterdagen arkitekter

Vård/Lab