Nybyggnad bostäder, Kapellgärdsallén Uppsala (Utfört inom Tema Arkitekter)

Nybyggnad bostäder, Kapellgärdsallén Uppsala (Utfört inom Tema Arkitekter)