Historik

Vinterdagen i sin nuvarande form bildades våren 2014 i Uppsala av Johnny Berg, infödd Uppsalabo verksam som projekterande arkitekt sedan 1980 vid anställning hos Arosgruppen till 1994, Ärlebrand & Berg 1994-2000 och Temagruppen 2001-2014.

Johnny Berg

Arkitekt SAR/MSA

Affärsidé

Vinterdagens verksamhet grundas på lång arkitekterfarenhet i Uppsalaregionen med etablerade nätverk och kontaktytor. Min affärsidé som fristående och oberoende enmansföretagare är bl.a. att erbjuda tjänster i tidiga skeden och tillsammans med kund planera projekt med gemensamt valda resurser och kompetenser, skräddarsydda projektgrupper med rätt kunskaper, engagemang och arbetsglädje.

Verksamhet

  • Husbyggnad och Inredning
  • Idé och utredningsarbete
  • Funktions- och gestaltningsplanering
  • Bygglovshandlingar
  • Systemhandlingar
  • Detaljprojektering, Bygghandlingar