FÖRETAGET

Historik

Vinterdagen bildades 2014 i Uppsala av Johnny Berg, infödd Uppsalabo verksam som projekterande arkitekt sedan 80-talet. Tidigare anställningar: Arosgruppen, Ärlebrand & Berg, Temagruppen.

Johnny Berg arkitekt Vinterdagen
Johnny Berg
Arkitekt SAR/MSA

Affärsidé

Vinterdagens verksamhet grundas på lång arkitekterfarenhet i Uppsalaregionen med etablerade nätverk och kontaktytor. Affärsidén som fristående och oberoende enmansföretagare är bl.a. att erbjuda tjänster i tidiga skeden och tillsammans med kund planera projekt med gemensamt valda resurser och kompetenser, skräddarsydda projektgrupper med rätt kunskaper, engagemang och arbetsglädje.

Verksamhet
  • Husbyggnad och Inredning
  • Idé och utredningsarbete
  • Funktions- och gestaltningsplanering
  • Bygglovshandlingar
  • Systemhandlingar
  • Detaljprojektering, Bygghandlingar