Ombyggnad, inredning Broströms Kafé Uppsala

Ombyggnad, inredning Broströms Kafé Uppsala