Bostäder ombyggnad 1800-talshus, Östra Ågatan Uppsala (Utfört inom Tema Arkitekter)

Bostäder ombyggnad 1800-talshus, Östra Ågatan Uppsala (Utfört inom Tema Arkitekter)