Ombyggnad och inredning café (Utfört inom Tema Arkitekter)

Ombyggnad och inredning café (Utfört inom Tema Arkitekter)