Ombyggnad till bostäder, fd industrianläggning (Utfört inom Tema Arkitekter)

Ombyggnad till bostäder, fd industrianläggning (Utfört inom Tema Arkitekter)